FF7/Field/Script/Opcodes

From Final Fantasy Inside
< FF7‎ | Field‎ | Script
Jump to navigation Jump to search

Arranged by category

Script Flow & Control

00 RET
01 REQ
02 REQSW
03 REQEW
04 PREQ
05 PRQSW
06 PRQEW
07 RETTO
10 JMPF
11 JMPFL
12 JMPB
13 JMPBL
14 IFUB
15 IFUBL
16 IFSW
17 IFSWL
18 IFUW
19 IFUWL
24 WAIT
30 IFKEY
31 IFKEYON
32 IFKEYOFF
5F NOP
CB IFPRTYQ
CC IFMEMBQ

System & Module Control

0E DSKCG
0F SPECIAL
20 MINIGAME
22 BTMD2
23 BTRLD
4B BTLTB
60 MAPJUMP
6E LSTMP
70 BATTLE
71 BTLON
72 BTLMD
D2 MPJPO
FF GAMEOVER

Assignment & Mathematics

76 PLUS!
77 PLUS2!
78 MINUS!
79 MINUS2!
7A INC!
7B INC2!
7C DEC!
7D DEC2!
7F RDMSD
80 SETBYTE
81 SETWORD
82 BITON
83 BITOFF
84 BITXOR
85 PLUS
86 PLUS2
87 MINUS
88 MINUS2
89 MUL
8A MUL2
8B DIV
8C DIV2
8D MOD
8E MOD2
8F AND
90 AND2
91 OR
92 OR2
93 XOR
94 XOR2
95 INC
96 INC2
97 DEC
98 DEC2
99 RANDOM
9A LBYTE
9B HBYTE
9C 2BYTE
D4 SIN
D5 COS

Windowing & Menu

21 TUTOR
2E WCLS
2F WSIZW
36 WSPCL
37 WNUMB
38 STTIM
40 MESSAGE
41 MPARA
42 MPRA2
43 MPNAM
48 ASK
49 MENU
4A MENU2
50 WINDOW
51 WMOVE
52 WMODE
53 WREST
54 WCLSE
55 WROW
56 GWCOL
57 SWCOL

Party & Inventory

0A SPTYE
0B GTPYE
39 GOLDu
3A GOLDd
3B CHGLD
3C HMPMAX1
3D HMPMAX2
3E MHMMX
3F HMPMAX3
45 MPu
47 MPd
4D HPu
4F HPd
58 STITM
59 DLITM
5A CKITM
5B SMTRA
5C DMTRA
5D CMTRA
74 GETPC
C8 PRTYP
C9 PRTYM
CA PRTYE
CB IFPRTYQ
CC IFMEMBQ
CD MMBud
CE MMBLK
CF MMBUK

Field Models, Animation & 3D/Walkmesh

08 JOIN
09 SPLIT
26 BLINK
28 KAWAI
29 KAWIW
2A PMOVA
2B SLIP
33 UC
34 PDIRA
35 PTURA
6D IDLCK
73 PGTDR
75 PXYZI
7E TLKON
A0 PC
A1 CHAR
A2 DFANM
A3 ANIME1
A4 VISI
A5 XYZI
A6 XYI
A7 XYZ
A8 MOVE
A9 CMOVE
AA MOVA
AB TURA
AC ANIMW
AD FMOVE
AE ANIME2
AF ANIM!1
B0 CANIM1
B1 CANM!1
B2 MSPED
B3 DIR
B4 TURNGEN
B5 TURN
B6 DIRA
B7 GETDIR
B8 GETAXY
B9 GETAI
BA ANIM!2
BB CANIM2
BC CANM!2
BD ASPED
BF CC
C0 JUMP
C1 AXYZI
C2 LADER
C3 OFST
C4 OFSTW
C5 TALKR
C6 SLIDR
C7 SOLID
D0 LINE
D1 LINON
D3 SLINE
D6 TLKR2
D7 SLDR2
DC CCANM
DB FCFIX
DD ANIMB
DE TURNW

Background & Palette

27 BGMOVIE
2C BGPDH
2D BGSCR
DF MPPAL
E0 BGON
E1 BGOFF
E2 BGROL
E3 BGROL2
E4 BGCLR
E5 STPAL
E6 LDPAL
E7 CPPAL
E8 RTPAL
E9 ADPAL
EA MPPAL2
EB STPLS
EC LDPLS
ED CPPAL2
EE RTPAL2
EF ADPAL2

Camera, Audio & Video

25 NFADE
5E SHAKE
61 SCRLO
62 SCRLC
63 SCRLA
64 SCR2D
65 SCRCC
66 SCR2DC
67 SCRLW
68 SCR2DL
6B FADE
6C FADEW
6F SCRLP
DA AKAO2
F0 MUSIC
F1 SOUND
F2 AKAO
F3 MUSVT
F4 MUSVM
F5 MULCK
F6 BMUSC
F7 CHMPH
F8 PMVIE
F9 MOVIE
FA MVIEF
FB MVCAM
FC FMUSC
FD CMUSC
FE CHMST

Uncategorised

69 MPDSP
6A VWOFT
9D SETX
9E GETX
9F SEARCHX
D8 PMJMP
D9 PMJMP2

Arranged by opcode

00 RET
01 REQ
02 REQSW
03 REQEW
04 PREQ
05 PRQSW
06 PRQEW
07 RETTO
08 JOIN
09 SPLIT
0A SPTYE
0B GTPYE
0C (unused)
0D (unused)
0E DSKCG
0F SPECIAL
10 JMPF
11 JMPFL
12 JMPB
13 JMPBL
14 IFUB
15 IFUBL
16 IFSW
17 IFSWL
18 IFUW
19 IFUWL
1A (unused)
1B (unused)
1C (unused)
1D (unused)
1E (unused)
1F (unused)
20 MINIGAME
21 TUTOR
22 BTMD2
23 BTRLD
24 WAIT
25 NFADE
26 BLINK
27 BGMOVIE
28 KAWAI
29 KAWIW
2A PMOVA
2B SLIP
2C BGPDH
2D BGSCR
2E WCLS
2F WSIZW
30 IFKEY
31 IFKEYON
32 IFKEYOFF
33 UC
34 PDIRA
35 PTURA
36 WSPCL
37 WNUMB
38 STTIM
39 GOLDu
3A GOLDd
3B CHGLD
3C HMPMAX1
3D HMPMAX2
3E MHMMX
3F HMPMAX3
40 MESSAGE
41 MPARA
42 MPRA2
43 MPNAM
44 (unused)
45 MPu
46 (unused)
47 MPd
48 ASK
49 MENU
4A MENU2
4B BTLTB
4C (unused)
4D HPu
4E (unused)
4F HPd
50 WINDOW
51 WMOVE
52 WMODE
53 WREST
54 WCLSE
55 WROW
56 GWCOL
57 SWCOL
58 STITM
59 DLITM
5A CKITM
5B SMTRA
5C DMTRA
5D CMTRA
5E SHAKE
5F NOP
60 MAPJUMP
61 SCRLO
62 SCRLC
63 SCRLA
64 SCR2D
65 SCRCC
66 SCR2DC
67 SCRLW
68 SCR2DL
69 MPDSP
6A VWOFT
6B FADE
6C FADEW
6D IDLCK
6E LSTMP
6F SCRLP
70 BATTLE
71 BTLON
72 BTLMD
73 PGTDR
74 GETPC
75 PXYZI
76 PLUS!
77 PLUS2!
78 MINUS!
79 MINUS2!
7A INC!
7B INC2!
7C DEC!
7D DEC2!
7E TLKON
7F RDMSD
80 SETBYTE
81 SETWORD
82 BITON
83 BITOFF
84 BITXOR
85 PLUS
86 PLUS2
87 MINUS
88 MINUS2
89 MUL
8A MUL2
8B DIV
8C DIV2
8D MOD
8E MOD2
8F AND
90 AND2
91 OR
92 OR2
93 XOR
94 XOR2
95 INC
96 INC2
97 DEC
98 DEC2
99 RANDOM
9A LBYTE
9B HBYTE
9C 2BYTE
9D SETX
9E GETX
9F SEARCHX
A0 PC
A1 CHAR
A2 DFANM
A3 ANIME1
A4 VISI
A5 XYZI
A6 XYI
A7 XYZ
A8 MOVE
A9 CMOVE
AA MOVA
AB TURA
AC ANIMW
AD FMOVE
AE ANIME2
AF ANIM!1
B0 CANIM1
B1 CANM!1
B2 MSPED
B3 DIR
B4 TURNGEN
B5 TURN
B6 DIRA
B7 GETDIR
B8 GETAXY
B9 GETAI
BA ANIM!2
BB CANIM2
BC CANM!2
BD ASPED
BE (unused)
BF CC
C0 JUMP
C1 AXYZI
C2 LADER
C3 OFST
C4 OFSTW
C5 TALKR
C6 SLIDR
C7 SOLID
C8 PRTYP
C9 PRTYM
CA PRTYE
CB IFPRTYQ
CC IFMEMBQ
CD MMBud
CE MMBLK
CF MMBUK
D0 LINE
D1 LINON
D2 MPJPO
D3 SLINE
D4 SIN
D5 COS
D6 TLKR2
D7 SLDR2
D8 PMJMP
D9 PMJMP2
DA AKAO2
DB FCFIX
DC CCANM
DD ANIMB
DE TURNW
DF MPPAL
E0 BGON
E1 BGOFF
E2 BGROL
E3 BGROL2
E4 BGCLR
E5 STPAL
E6 LDPAL
E7 CPPAL
E8 RTPAL
E9 ADPAL
EA MPPAL2
EB STPLS
EC LDPLS
ED CPPAL2
EE RTPAL2
EF ADPAL2
F0 MUSIC
F1 SOUND
F2 AKAO
F3 MUSVT
F4 MUSVM
F5 MULCK
F6 BMUSC
F7 CHMPH
F8 PMVIE
F9 MOVIE
FA MVIEF
FB MVCAM
FC FMUSC
FD CMUSC
FE CHMST
FF GAMEOVER